Lovni turizam

BUDIMO U KONTAKTU

Lovačka regija Semberija – Majevica smještena je u između Drine i Save, u podnožju planine Majevice. U pitanju su ravničarski i blagi brdsko-planinski tereni, gdje prirodna vegetacija u osnovi ima panonsko obeležje.

LOVIŠTE „Bijeljina I“

Lovište „Bijeljina I“ obuhvata veći dio ravne Semberije tačnije lovne površine obuhvataju 33.700 ha. Prema konfiguraciji terena lovište je ravničarskog tipa, s mjestimično blago valovitim površinama. Nadmorska visina lovišta kreće se od 80 do 210 m. Hidrografske prilike u lovištu „Bijeljina I“ karakterišu rijeka Drina koja protiče istočnim dijelom lovišta a prirodnu granicu lovišta čini jednim dijelom rijeka Sava sa sjevera.

Osnovne vrste divljači u lovištu „Bijeljina 1“ su srna, zec i fazan. Pored navedenih vrsta divljači pojavljuju se i druge vrste za vreme sezonskih migracija, među kojima najveću brojnost dostižu migracione vrste ptica i to one koje su istovremeno i stanarice i selice: prepelice, grlice, divlje patke i td.

Na teritoriji lovišta „Bijeljina I“ nalazi se fazanerija za veštačku proizvodnju fazanske divljači sa sjedištem u lovnij sekciji Suho Polje. Pored fazanske divljači lovi se i divlja patka, koja se u velikom broju pojavljuje a u ljetnom periodu i golubovi grivnjaši, grlice i jarebice.

Detaljan kalendar mozete pogledati ovdje.

LOVISTA

NACIONALNI PARK SUTJESKA, ZELEN GORA, ROGATICA, BIJELJINA 1

KARTA LOVIŠTA REPUBLIKE SRPSKE

OSNOVNE VRSTE DIVLJAČI

Osnovne vrste divljači su:

  • Vuk, Medvjed, Divokoza, Srndać, Divlja svinja
  • Srna, Zec, Fazan
  • Prepelice, Grlice, Divlje patke itd.
  • Golubovi grivnjaši, Grlice, Jarebice

Tokom cijele godine organizujemo lovove na razne vrste divljači po kalendaru lovidbe u Republici Srpskoj. Naše lovne destinacije su poznata lovišta koja su bogata kvalitetnom i visokotrofejnom divljači.

LOVNI TURIZAM U REPUBLICI SRPSKOJ

Lovni turizam važna je sastavnica kontinentalnog turizma i podstiče razvoj destinacija u unutrašnjosti zemlje produbljujući tako turističku sezonu s ljetnih mjeseci na ostala godišnja doba.

Ovaj oblik turizma u Republici Srpskoj privlači brojne inostrane turiste, posebno lovce sa područja Srbije, Italije, Austrije, Njemačke, Velike Britanije itd.

Odlična gastronomija i bogata kulturna baština samo su dio onoga u čemu mogu uživati lovci iz cijele Evrope.

FOX STILL – PROIZVODI

FOX STILL - Prodavnica lovačkog i sportskog oružja, municije i opreme!